دسترسی سریع
تاریخچه

این گروه در سال ۱۳۶۹ تحت عنوان دوره‌های فوق برنامه و شبانه با پذیرش دانشجو در نظام نوبت دوم، رشته عمران کار خود را آغاز و ضمن پاسخگویی به تقاضای روزافزون اجتماعی به آموزش عالی در نظام نوبت دوم، به عنوان دانشگاه مادر استان یزد و برخوردار از امکانات و ظرفیت‌های وسیع آموزشی، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت و بلندمدت را برای عموم برگزار نموده است.

با توسعه یادگیری الکترونیکی (مجازی) و در جهت تحقق اهداف دانشگاه، رویکرد این واحد به سمت ایجاد زیرساخت و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در حوزه آموزش پیش رفته و پس از تغییر نام واحد به گروه آموزش‌های آزاد و مجازی در سال ۱۳۸۶ درصدد ایجاد و راه‌اندازی نظام یادگیری الکترونیکی و رفع چالش‌های آن برآمده است.

در سال ۱۳۹۹ با تغییر شرح وظایف، این گروه به صورت گروهی مستقل با نام آموزش‌های الکترونیکی و آزاد به فعالیت پرداخته و امید است گام‌های موثری در جهت تحقق اهداف خود بردارد.