دسترسی سریع
m.azadi [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدي روشن
31234470
کارشناس مسئول مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
38212794
sh.basiratian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31234472
کارشناس مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد
m_rezaei [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان شهید احمدی روشن
31234025
کارشناس مرکز آموزش‌های الکترونیکی و آزاد