دسترسی سریع
مهمان‌سراهای سایر دانشگاه‌ها
لیست مهمان‌سراها
دانشگاه تلفن توضیحات (سال ۹۹)
دانشگاه اصفهان
۳۷۹۳۲۳۱۷ - ۰۳۱
قبل از مراجعه تلفنی با مهمانسرا هماهنگ شود. (همراه داشتن کارت پرسنلی یا معرفی‌نامه الزامی است)
اتاق ۳ تخته (شبی ۱۷۰/۰۰۰ تومان برای ۳ نفر و ۲۰۰/۰۰۰ تومان برای ۴ نفر)
سوئیت ۴ تخته (شبی ۲۲۰/۰۰۰ تومان برای ۴ نفر و ۲۵۰/۰۰۰ تومان برای ۵ نفر)
دانشگاه صنعتی اصفهان
۳۳۹۱۲۵۷۵ - ۰۳۱
معرفی‌نامه (خطاب به آقای کشوری رئیس رفاه شامل تاریخ ورود، مدت، تعداد نفرات) یا همراه داشتن کارت پرسنلی
هتل هشت بهشت داخل سایت دانشگاه
۳۰٪ تخفیف با معرفی نامه برای ۳ شب
۲ تخته با تخفیف ۲۰۳/۰۰۰ تومان
۳ تخته با تخفیف ۲۶۶/۰۰۰ تومان
دانشگاه ارومیه
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۳۲۷۵۲۸۳۸ - ۰۴۴
۰۹۱۴۴۴۸۴۷۲۲ آقای آزادی
سوئیت دوخوابه ۴ نفره ۱۰۰/۰۰۰ تومان، نفر پنجم ۲۵۰۰۰ تومان اضافه
اتاق دو تخته سرویس داخل، آشپزخانه مشترک ۴۰/۰۰۰ تومان
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۰۹۳۶۳۴۸۴۶۹۰ آقای صفاری
معرفی‌نامه از دانشگاه یزد. قبل از مراجعه با آقای صفاری هماهنگ شو
ویلایی داخل دانشگاه ۶ تا ۷ تخته (شبی ۱۳۰/۰۰۰ تومان)
مهمانسرای مرکزی تختی ۳۰/۰۰۰ تومان (برای آقایان)
دانشگاه سهند تبریز
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۳۳۴۵۸۲۰۳ - ۰۴۱
قبل از مراجعه هماهنگ شود و اخذ معرفی نامه از دانشگاه یزد

دانشگاه کردستان (بانه)
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۰۹۱۸۸۷۱۳۷۴۲ و ۳۳۶۶۰۰۶۲ - ۰۸۷آقای عباسی
قبل از مراجعه هماهنگ شود و اخذ معرفی نامه از دانشگاه یزد
سوئیت ۴ تخته
اتاق ۱۲ تخته
دانشگاه فردوسی مشهد
احمد آباد، محوطه بیمارستان قائم، ده دقیقه تا حرم
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۳۸۴۰۹۶۴۲ - ۰۵۱
۳۸۴۴۴۱۱۴ - ۰۵۱
در حد هتل ۳ ستاره
اتاق ۱ تخته با صبحانه ۸۰/۰۰۰ تومان
۲ تخته با صبحانه ۱۰۰/۰۰۰ تومان
۳ تخته با صبحانه ۱۲۰/۰۰۰ تومان
دانشگاه باهنر کرمان
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
تلفن و فکس ۳۳۲۵۷۴۴۴ - ۰۳۴
با روابط عمومی هماهنگ شود.
معرفی‌نامه به این شماره فکس شود.
معرفی خطاب به دکتر ابراهیمی خطاب به مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی تاریخ و تعداد
آپارتمان ۱ خوابه ۴ تخت
آپارتمان ۲ خوابه ۶ تخت
دانشگاه گیلان
داخل محوطه دانشگاه
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۳۳۶۹۰۶۷۱ - ۰۳۱
قبل از مراجعه تلفنی هماهنگ شود.
اتاق سرویس بهداشتی داخل همراه با یخچال و گاز
۲ تخته شبی ۹۰/۰۰۰ تومان
۳ تخته شبی ۱۱۰/۰۰۰ تومان
دانشگاه کاشان
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۵۵۹۱۲۲۱۸ - ۰۳۱ رفاه دانشگاه
قبلا تلفنی هماهنگ شود و اخذ معرفی نامه از رفاه دانشگاه یزد
اتاقهای ۲ و ۳ و ۴ تخته
نفری برای هر شب ۵۰/۰۰۰ تومان
دانشگاه شهرکرد
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
تلفن و فکس ۳۲۳۲۱۶۴۴ - ۰۳۸
قبل از مراجعه تلفنی هماهنگ شود.
مراجعه همراه با کارت پرسنلی و اصل فیش واریزی
سوئیت ۱ خوابه ۳۵ متری با امکانات کامل یک تخت دو نفره
دانشگاه شیراز
۰۹۰۳۴۹۷۸۵۹۹ و ۳۶۱۳۲۴۷۰ - ۰۷۱آقای منصوری
مراجعه با کارت پرسنلی
روز قبل از مراجعه تلفنی هماهنگ شود.
اتاقها با سرویس بهداشتی و صبحانه ( ۱۰٪ تخفیف برای همکاران دانشگاهی با ارائه کارت پرسنلی)
۱ نفر ۱۸۵/۰۰۰ تومان
۲ نفر ۲۵۵/۰۰۰ تومان
۳ نفر ۳۱۰/۰۰۰ تومان
۴ نفر ۳۶۰/۰۰۰ تومان
دانشگاه منابع طبیعی گرگان
هماهنگی با شماره ۳۲۲۵۱۶۷۳ - ۰۱۷آقای ملک
اخذ معرفی‌نامه شامل تعداد نفرات، تاریخ ورود و خروج و شماره تماس خطاب به آقای نیک پیام، مدیر امور اداری دانشگاه، فکس به شماره ۳۲۲۴۵۹۶۰ - ۰۱۷
سوئیت ۲ یا ۳ تخته (شبی ۱۰۰/۰۰۰ تا ۱۲۰/۰۰۰ تومان)
سوئیت بزرگ ۵ تخته (شبی ۲۰۰/۰۰۰ تا ۲۲۰/۰۰۰ تومان)
دانشگاه یاسوج
(به علت کرونا فعلا تعطیل ۹۹/۴/۴)
۳۱۰۰۱۲۱۰ - ۰۷۴
معرفی‌نامه خطاب به معاونت اداری مالی فکس شود. فکس ۳۳۲۲۳۸۲۲ - ۰۷۴
یک خوابه سه تخته شبی ۱۵۰/۰۰۰ تومان
دوخوابه ۴ تخته شبی ۲۰۰/۰۰۰ تومان