لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده
اطلاعیه-آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی
دانشگاه یزد درنظر دارد فروش آهن آلات ضایعاتی شامل اثاثیه اداری ،آموزشی وسایر اقلام از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره 3101/85/99مورخ 99/2/14 به فروش برساند .
[15 ارديبهشت]   [378 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده اجاره رستوران مهتاب دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره رستوران مهتاب واقع در سایت اصلی از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 1465/85/99مورخ 99/01/31از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[1 ارديبهشت]   [206 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری هشت سرور
دانشگاه یزد در نظر دارد تعداد هشت سرور با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را به استناد مجوز شماره 964/85/98 مورخ 99/1/25 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از شرکتهای واجد شرایط صلاحیت خریداری نماید.
[30 فروردين]   [215 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی راهبری وتوسعه فضای سبز دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری نگهداری ، راهبری و توسعه فضای سبز پردیس اصلی دانشگاه، سرای خواهران، سرای برادران، پردیس آزادی، دانشکده معماری و پردیس مهریز را به استناد مجوز شماره 38362/85/98از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[26 اسفند]   [335 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده اجاره رستوران مهتاب دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره رستوران مهتاب واقع در سایت اصلی از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 38056/85/98مورخ 98/12/20از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[20 اسفند]   [592 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مناقصه راهبری کارگاه ها، آزمایشگاه ها، کتابخانه و بهداشت
دانشگاه یزد در نظر واگذاری راهبری خدمات فنی ،آزمایشگاهی ،آموزشی ،کارگاهی و... را را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را به استناد مجوز شماره37716/85/98مورخ 98/12/13از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید .
[20 اسفند]   [313 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مناقصه تنظیف ساختمان های سایت اصلی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی (نظافت ،ارسال و مراسلات نامه های اداری ،انجام خدمات فنی ساده و...در کلیه ساختمانهای موجود در سایت اصلی دانشگاه رابا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره37824/85/98مورخ 98/12/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید
[20 اسفند]   [272 بازدید]