لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده
اطلاعیه-تمدید استعلام
[24 تير]   [103 بازدید]
اطلاعیه-استعلام تعمیرات تابستان
.
[18 تير]   [11 بازدید]
اطلاعیه- فراخوان مزایده عمومی
مزایده عمومی خانه های سازمانی
[18 تير]   [280 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مزایده عمومی منازل  سازمانی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir تمامی شش دانگ چهار واحد از منازل سازمانی متعلق به خودرا به استناد مصوبه 94/6/10هیات امناء دانشگاه از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی به شرح جدول ذیل واگذار نماید.
[13 خرداد]   [851 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان تجدید مناقصه عمومی واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن را به استناد مجوز شماره 98/85/3492مورخ 98/2/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[12 خرداد]   [170 بازدید]