لینک های ضروری
مناقصه و مزایده
اطلاعیه-آگهی تجدید مزایده عمومی فروش اتوبوس بنز شهری
دانشگاه یزد درنظر دارد سه دستگاه اتوبوس بنز شهری مدل 1387 از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره 18770/7/97مورخ ۹۷/۸/۱۵ به فروش برساند .
[19 آبان]   [67 بازدید]
مناقصه و مزایده-آگهی خرید یک دستگاه آسانسور مسافربر تمام اتوماتیک کششی گیربکسی
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه آسانسور مسافربر تمام اتوماتیک کششی گیربکسی با مشخصات زیر از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .
[24 مهر]   [360 بازدید]
اطلاعیه-شرایط عمومی مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع و خرید مواد غذایی دانشجویان دانشگاه یزد
دانشگاه یزد، شرایط عمومی مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع و خرید مواد غذایی دانشجویان در سلف‌های دانشجویی دانشگاه را اعلام نموده است:
[30 مرداد]   [469 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده مراکز خدماتی و رفاهی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد مراکز خدماتی و رفاهی شامل بوفه ها و غرفه های چاپ و تکثیرخود را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به شرح زیر واگذار نماید .
[4 شهريور]   [492 بازدید]
مناقصه و مزایده-استعلام واگذاری مراکز محاسبات دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به واگذاری امور مربوط به راهبری ،نگهداری و سرویس مراکز محاسبات پردیسهای مختلف دانشگاه به شرح زیر استعلام برگزار نماید.
[10 مهر]   [434 بازدید]
مناقصه و مزایده-واگذاری تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد تعمیرات ابنیه،تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای موجود خودرا تا پایان سال جاری از طریق استعلام و براساس فهرست بهای سال 97 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که توانایی انجام کار را دارند واگذار نماید.
[17 مهر]   [278 بازدید]
اطلاعیه- آگهی مزایده عمومی فروش اتوبوس بنز شهری
دانشگاه یزد درنظر دارد سه دستگاه اتوبوس بنز شهری مدل 1387 از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره 15523/85/97مورخ ۹۷/۷/۱۷به فروش برساند .
[21 مهر]   [313 بازدید]