لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | ریاست دانشگاه | حوزه ریاست | روابط عمومی | اطلاع‌رسانی | مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده
مناقصه و مزایده-دعوتنامه  شرکت در استعلام
دانشگاه یزد در نظر دارد تعمیرات کارگاه ها ومهمانسرای دانشگاه را به استناد مجوز شماره 54/99 مورخ 22/4/99 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
[29 تير]   [66 بازدید]
مناقصه و مزایده-دعوتنامه شرکت در  استعلام تعمیرات تابستانی دانشکده هنرو معماری
دانشگاه یزد در نظر دارد تعمیرات تابستانی دانشکده هنر و معماری دانشگاه را به استناد مجوز شماره 53/م/99 مورخ 21 / 04 / 99 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار کند
[25 تير]   [71 بازدید]
مناقصه و مزایده-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای
دانشگاه یزد در نظر دارد یک دستگاه CNC با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را به استناد مجوز شماره 11885/85/98 مورخ 99/04/21 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت setadiran.ir از شرکت‌های واجد شرایط صلاحیت خریداری کند.
[24 تير]   [64 بازدید]
مناقصه و مزایده-دعوتنامه شرکت در  استعلام تعمیرات تابستانی سراهای دانشجویی برادران و خواهران دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر داردتعمیرات تابستانی سراهای دانشجویی برادران وخواهران دانشگاه را به استناد مجوز شماره 50/م/99 مورخ 18 / 03 / 99 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
[1 تير]   [108 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی
دانشگاه یزد درنظر دارد فروش آهن آلات ضایعاتی شامل اثاثیه اداری ،آموزشی وسایر اقلام از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره 3101/85/99مورخ 99/2/14 به فروش برساند .
[15 ارديبهشت]   [539 بازدید]
اطلاعیه-آگهی مزایده اجاره رستوران مهتاب دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره رستوران مهتاب واقع در سایت اصلی از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 1465/85/99مورخ 99/01/31از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
[1 ارديبهشت]   [337 بازدید]
اطلاعیه-فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خریداری هشت سرور
دانشگاه یزد در نظر دارد تعداد هشت سرور با مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را به استناد مجوز شماره 964/85/98 مورخ 99/1/25 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از شرکتهای واجد شرایط صلاحیت خریداری نماید.
[30 فروردين]   [373 بازدید]