دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی | حوزه معاونت | مرکز استعدادهای درخشان | پذیرش بدون آزمون | فراخوان دانشگاه یزد

دانشگاه یزد با استناد به آیین‌نامه‌های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه و در راستای سیاست‌های دانشگاه مبتنی بر هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی هرساله از بین دانش‌آموختگان ممتاز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد شرایط جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا از طریق بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون دانشجو می‌پذیرد.

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه یزد در زیر آمده است. داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق فراخوان‌های پذیرش، در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به ارسال مدارک در بازه زمانی مشخص‌شده در فراخوان اقدام نمایند. نتایج نیز پس از بررسی در دفتر استعدادهای درخشان و بررسی تخصصی دانشکده‌ها و بخش‌های مربوطه از طریق همین وبگاه اعلام خواهد گردید.

استادمحور
فراخوان پذیرش بدون آزمون استادمحور در مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)
فراخوان پذیرش بدون آزمون استادمحور در مقطع کارشناسی ارشد (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)
دکترا
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱)
راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰)
راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع دکترا (نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹)
کارشناسی ارشد
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی‌ارشد از دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌ها (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی‌ارشد از دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌ها (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌ها (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه‌ها (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشگاه یزد (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰)
راهنمای ثبت نام متقاضیان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد (نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشجویان کارشناسی دانشگاه یزد (نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹)
فراخوان پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از متقاضیان سایر دانشگاه‌های کشور (نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹)