دسترسی سریع
حسین حسنی

حسین حسنی

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا13921397دانشگاه بوعلی سینابرنامه‌ریزی درسی
کارشناسی ارشد13891391دانشگاه علامه طباطباییبرنامه‌ریزی درسی
کارشناسی13851389دانشگاه فرهنگیانعلوم تربیتی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
طراحی و تدوین برنامه درسی
تغییر و اجرای برنامه درسی
تاریخ مطالعات برنامه درسی
مبانی و اصول برنامه‌ریزی درسی
مبانی و اصول مدیریت آموزشی
آموزش و پرورش تطبیقی
سیر تحول تعلیم و تربیت قبل و بعد از اسلام
برنامه‌ریزی درسی دوره تحصیلی متوسطه
سازمان‌ها و قوانین آموزش و پرورش
رفتار سازمانی و روابط انسانی در سازمان‌های آموزشی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
رکوردی برای نمایش وجود ندارد

اطلاعات تماس

hassani.hossain [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/hassani ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232120
اتاق مجازی گوگل اسکولار (H-Index: )