لینک های ضروری
مریم کیان

مریم کیان

استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی - بخش علوم تربیتی

پیشینه تحصیلی

دوره تحصیلیشروعپایاندانشگاهرشته تحصیلی
دکترا۱۳۸۶۱۳۹۰دانشگاه خوارزمیعلوم تربیتی (گرایش برنامه‌ریزی درسی)
کارشناسی ارشد۱۳۸۳۱۳۸۵دانشگاه اراکعلوم تربیتی
کارشناسی۱۳۷۴۱۳۷۸دانشگاه خوراسگان اصفهانزبان انگلیسی

پیشینه اجرایی

شروعپایانسازمانعنوان اجرایی
1394-دانشگاه یزدعضو شورای سیاست‌گذاری آموزش‌های آزاد و مجازی
1393-دانشگاه یزدعضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه‌های استان یزد (کارگروه پیام‌نور)
13891390دانشگاه گوتنبرگ سوئدپژوهشگر مدعو

پیشینه تدریس

پیشینه تدریس
نظریه‌های برنامه‌ریزی درسی
برنامه‌ریزی درسی دوره‌های تحصیلی
طراحی برنامه درسی
تکنولوژی آموزشی
زبان تخصصی در علوم تربیتی و برنامه‌ریزی درسی
پایان‌نامه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی

برنامه پژوهشی

زمینه و برنامه پژوهشی
علوم تربيتي
روانشناسي تربيتي
مطالعات اجتماعي

اطلاعات تماس

kian2011 [at] yazd.ac.ir
https://pws.yazd.ac.ir/maryamkian ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
31232118